Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Laatste update: 10-12-2018, 11:56 uur.

   
       
 

 
   
De Haagse gelede PCC heeft echt bestaan, op tekening in 1958
uit de collectie van Piet van Gaart


tekening later bijgeplaatst

Ad | 2-12-2018
In 1969 was BN denk ik ver met de oplossing voor het aandrijven van het derde draaistel: een tweede, kleinere acelarator. Maar HTM had [herinner ik me toen gelezen te hebben] haast. Vandaar dat gekozen werd voor een vervolg op de 1200-serie.

Wat betreft de plaating van de stroofafnemer in het model 1958: de Buitenlijners [en de Limburgers] reden altijd met een panto op boven het eerste draaistel, de 200-en de helft van de tijd. In 1969 was er in andere Nederlandse tramsteden meer ervaring met een panto aan het eind van de A-bak

HaagsOVforum | 1-12-2018
@Rinus: Wim en dhr Borgdorff "hebben een geschiedenis" hier op HTMfoto waardoor Wim genoodzaakt was z`n toegang tot deze site te beperken, maar dhr Borgdorff was op 25-11 nog actief op het HaagsOVforum. Wellicht kun je langs die weg contact opnemen om meer inzicht te verkrijgen in deze verder zeer interessante materie.

Rinus | 1-12-2018
"iemand met kennis van zaken uit de eerste hand" ik vrees dat die er voor de periode voor 1970 niet meer zijn. Documentatie ergens aanwezig?? Ir. Haring heeft naar ik aanneem wel zicht op wat er voor 1975 speelde. Maar geen idee waar die nu verblijft. Ing. Borgdorff had in elk geval het hele traject vanaf 1975 op het netvlies, en maar die heb ik hier al een hele tijd niet meer gezien.

erven sleeboom | 1-12-2018
Ik dacht al: waarom spreekt niemand mij tegen.
Als je het zo bekijkt heeft de Avenio zelfs 16 assen, maar die verbinden niet twee wielen met elkaar zoals bij een "klassiek" draaistel of vast onderstel. Ik regeerde op iemand die het had over "vier tweeassige wagens" waaruit de Avenio zou bestaan.

Museummedewerker | 1-12-2018
De Avenio heeft natuurlijk wel assen. De wielen kunnen immers niet zonder. Wel is het zo dat elke as maar een enkel wiel draagt, zodat links en rechts de wielen onafhankelijk van elkaar met gelijke of ongelijke snelheid kunnen draaien. Dat in tegenstelling tot 2 wielen op een enkele as, zoals gebruikt bij de PCC, de GTL en alle voorgaande trams. De constructie van de onderstellen van een Avenio is echter wel zodanig dat er een belangrijke overeenkomst bestaat tussen de Avenio en de GTL: de wielen links en rechts zijn ten opzichte van elkaar gefixeerd qua onderlinge afstand en positie. Overigens kennen de loopstellen van de RegioCitadis zo`n constructie ook.

erven sleeboom | 1-12-2018
Het waren inderdaad 28 stuks, die de serie 2000 hadden kunnen vormen. Het zou interessant zijn als iemand met kennis van zaken uit de eerste hand `s een artikel schreef over de materieelontwikkelingen en nooitgebouwde trams (inclusief varianten van wel uitgevoerde ontwerpen) bij de HTM. (Op de Rails? Haagse Tramhistorie?)

Rinus | 30-11-2018
Ik ben maar in de bronnen gedoken en wat rondgevraagd. In Wiel 40 uit mei 1969 zou sprake zijn dat bij de voorbereidingen voor de aanschaf van de 40 nieuwe PCC`s (1301-1340) ook de variant is onderzocht van 28 gelede trams (capaciteit 125 passagiers). Op de tekening is de wagen voorzien van het nummer 2001 ( = de hier geplaatste tekening). Tot zo ver de feiten die ik kan terugvinden. Over het artikel uit Wiel 1969 beschik ik nog niet.

Mijn opmerking: zeer waarschijnlijk is dat men bij de verkenning van deze optie tegen het zelfde vraagstuk aanliep als de MIVB/STIB. Hierbij geldt nog dat in 1969 de nota Openbaar Vervoer werd vastgesteld, waarin het semi-metroplan werd neergelegd (met viaducten en tunnels met behoorlijke hellingen), ergo een wagen met slechts 4 aangedreven assen is niet wenselijk. Of dit enige rol heeft gespeeld bij het lot van de 2001 is voor mij niet terug te vinden bij gebreke aan documentatie.

Om het verder af te maken (en dan wordt het concreter): in het verlengde van de nota Openbaar Vervoer van 1969 ging men verder met het ontwerp van semi-metrostellen (2-3 bakken), welk ontwerp in 1972 werd gepresenteerd (HTM mededeling T58/1972; ik heb in mijn archief een tekening reeds gedateerd in 1971). Instroom was voorzien vanaf 1977, echter ook dit materieel kwam niet verder dan een schets. In de materieelstudie van 1974 (ir. Haring en drs. Struyck) werd weer teruggegrepen op een enkelgelede en dubbelgelede tram. Hier voor mij ligt een tekening van een enkel gelede tram (d.d. 4-9-1974, tekening LHH = L.H. Haring). Die in de materieelstudie geschetste enkel gelede tram zou in het kader van het onderzoek naar een Nederlandse standaardtram weer opduiken onder de naam GTL6 = Gelede Tram Lang 6 (met chopper installatie). Daarmee zou dit als de `voorvader` van de GTL8 gezien kunnen worden. Nog op te merken is dat er nog een zijstapje is geweest in de vorm van de PCC8L (zie tekening 30-9-1976, door LHH).


erven sleeboom | 30-11-2018
P.S. In tegenstelling tot het ontwerp 1958 was het plan-1969 wel degelijk heel concreet. Er zouden, als ik me goed herinner, in eerste instantie 20 stuks besteld worden. Bij nader inzien werd het afgeblazen omdat de HTM een flexibeler exploitatie verwachtte van vierassers die naar behoefte in koppelstellen konden rijden. Bovendien was het probleem van de acceleratie in 1969 nog niet opgelost, waardoor deze wagens trager zouden zijn dan een 4-assige PCC of koppelstel.

erven sleeboom | 30-11-2018
 quote:
Fred(je) | 30-11-2018 Erven toch???: het zijn zelfs 12 wielen.
Maar toch 6 assen, nog altijd 6 meer dan de Avenio heeft.
 quote:
Rinus | 30-11-2018 Voor 1969 was BN wel bezig met het oplossen van het vraagstuk hoe een PCC met drie gemotoriseerde trucks te realiseren, maar dat was in 1969 nog niet opgelost. Vandaar dat Brussel nog een reeks 4-assers ging bestellen (7156-7171). Op 29 mei 1971 arriveerde tenslotte de 7502 in Brussel.
.Voor die 4-assers 7156-7171 stonden de draaistellen (ex Johnstown, PA.) al klaar sinds 1962. Ze moesten er eindelijk `s wat mee. Ik ben het met je eens dat het ontwerp-1958 een gedachtenexperiment moet zijn geweest. Waarschijnlijk zei iemand bij de HTM tegen een enthousiaste stagiaire: maak voor je stageverslag maar `s een gelede wagen op basis van de 1100.
 quote:
erven sleeboom | 9-9-2013 Ik geloof dat dit ontwerp (op het moment dat er net een megaserie van 100 PCC`s werd afgeleverd) meer een gedachtenexperiment was dan dat de HTM echt van plan was geleed materieel te bestellen.
Blijkbaar vond ik dit allemaal ook al in 2013.

Rinus | 30-11-2018
Voor 1969 was BN wel bezig met het oplossen van het vraagstuk hoe een PCC met drie gemotoriseerde trucks te realiseren, maar dat was in 1969 nog niet opgelost. Vandaar dat Brussel nog een reeks 4-assers ging bestellen (7156-7171). Op 29 mei 1971 arriveerde tenslotte de 7502 in Brussel. Zoals gezegd, de Belgische literatuur geeft een helder beeld.

In dat heldere beeld komt het Haagse ontwerp "1958" niet voor. Integendeel, het zou juist de MIVB/STIB zijn geweest die belangstelling had voor proefnemingen met een gelede PCC, resulterende in de inzet van het prototype 7501 (Eurotram/Caroline) van 1962 op het Brusselse tramnet. Ter zijde: op basis van de 7501 werden vervolgens in 1966 de 551-555 van St Etienne gebouwd.
Uit de benaming Eurotram kan ook worden afgeleid dat BN met de 7501 een bredere markt dan alleen Brussel beoogde.

Mijn hypothese is dat die tekening uit 1958 een gedachteoefening is geweest vanuit de HTM, wellicht vanwege het feit dat Duewag in dat jaar met een gelede tram kwam. Dat het ontwerp "1958" in de Belgische bronnen niet voor komt zou chauvinisme kunnen zijn. Aan de andere kant, een tekening gebaseerd op de typisch Haagse vormgeving kan ik niet goed rijmen met BN die een prototype voor de Europese markt wilde bouwen.

Zoals gezegd, het zou aardig zijn als er meer achtergronden achter de plannen voor gelede trams voor Den Haag bekend zouden worden. Is bijv. het ontwerp 1969 afgeschoten omdat BN toch nog het vraagstuk nog niet had opgelost? Of was ook dit slechts een gedachtenexperiment gebaseerd op de geplande bestelling van de latere 7502-7598?

Fred(je) | 30-11-2018
Erven toch???: het zijn zelfs 12 wielen.


erven sleeboom | 30-11-2018
 quote:
aandrijving op alle zes wielen
Uhhhh... assen.

erven sleeboom | 30-11-2018
Welk model wagenbak je kiest (Amerikaans/Haags vs. Europees/Brussels) is niet essentieel. Het gaat om de PCC-techniek, die in 1958 nog niet kon resulteren in een gelede tram met aandrijving op alle zes wielen. Vergeleken met de acceleratie van vierassige PCC`s, apart of in dubbeltractie, kon dit in 1958 voor de HTM niet tot een aantrekkelijk voertuig leiden. Het zou wel interessant zijn te weten of de tekening uit 1958 afkomstig is van La Brugeoise & ACEC of van de HTM.
Bij de tekening uit 1969 ging het wel om een serieus plan, ook al is het niet doorgegaan. Moeilijk te zeggen of ACEC het probleem met het (on)gemotoriseerde middendraaistel toen al had opgelost. De serie zesassige PCC`s in Brussel is van enkele jaren daarna.

Rinus | 30-11-2018
Ik vind het lastig te beoordelen of er een verband is tussen de tekening "1958", die uit gaat van de Haagse PCC ("Amerikaans model") en de MIVB/STIB proeftram 7501, later 7500, welke gebaseerd is op het Europese BN model uit 1962. Is de HTM de voortrekker geweest met het denken over een gelede PCC, of kwam dit uit de koker van BN? Liepen die ontwerpen parallel? De geschiedenis van de 7500 Eurotram / Caroline is gedocumenteerd, maar refereert niet aan een HTM voorloper. De ontwerpen voor de Haagse gelede tram blijven in de literatuur onderbelicht. In de regel beperken de auteurs zich er toe om tekeningen te publiceren, zonder veel context. Ik vrees ook dat die context niet meer boven water is te krijgen. Heeft wellicht iemand nog die aflevering van Wiel uit 1969 waar die teklening uit komt. Het wel interessant zijn om verder te lezen wat het personeelsblad toen daarover te melden had.

Hoe het ook zij, in 1958 was het vraagstuk hoe een gelede PCC met 6 aangedreven assen te realiseren nog niet opgelost. Dat zou pas met de serie 75/77 gebeuren.

erven sleeboom | 30-11-2018
De plaats van de pantograaf: in verband met de bediening van de wisselcontacten zou dezelfde positie als bij de series 1000 en 1100 voor de hand liggen, maar daar bevindt zich nou net de geleding.
 quote:
Ad Fontes | 10-9-2013 De eerste gelede PCC was de Brusselse 7500 "Caroline" uit 1962, met een niet-aangedreven middendraaistel.
Het Haagse ontwerp uit 1958 was eenzelfde gelede PCC als de Brusselse Caroline 7501 later 7500, die aan de latere zeassers werd aangepast, met een gemotoriseerd middendraaistel en twee acceleratoren.
 quote:
joost | 28-11-2018 de motordraaistellen van tenminste vier 1100-en (waarschijnlijk de 1197 t/m 1200) () Ik weet niet/denk niet dat deze draaistellen het tot het eind van de exploitatie van die wagens heeft uitgehouden. De wagens met deze motoren hadden ook een andere koningspen.
Geen koningspen, maar een draaischijf. Ze zijn volledig omgebouwd en gelijk gemaakt aan de andere 1100en bij hun grote revisie.
 quote:
Hans (Zoef) | 27-11-2018 In feite zijn de Avenio en de Citadis 3 gekoppelde 4 assige wagens en de Avenio uit 4 tweeassige wagens.
Voorzover ik weet heeft de Avenio geen assen.

Rinus | 30-11-2018
Op de twee ontwerpen is de panto inderdaad geplaatst op verschillende plekken: voor c.q. achter de ventilatieinlaat op het dak. Zal inderdaad te maken hebben met het vraagstuk, hoe krijg ik de panto zoveel mogelijk boven de truck.

(ter zijde: op het schaalmodel zit hij inderdaad op de B-bak, gevolg van het aan elkaar zetten van twee PCC modellen). Had theoretisch ook een oplossing kunnen zijn, maar in de praktijk onbruikbaar in de toenmalige aansturing van de wissels met bovenleidingscontacten.

Nog een opvallend verschil. Het ontwerp "1958" gaat uit van een zittende conducteur in de B-bak. Zie ook het grote opvang balkon bij de achterste deuren.
Hans (Zoef) | 29-11-2018
De meest ideale plaats voor de stroomafnemer is recht boven de onderstellen. Deze volgen de baan en daarmee ook de waslijn zodat de panto eveneens de meest ideale weg maakt ten opzichte van de bovenleiding.

gjk | 29-11-2018
@MikeV,
Mis !
Op bovenstaande foto`s is hij NIET op 2 verschillende plekken ingetekend en op het schaalmodel is hij OOK NIET op de achterwagen geplaatst!

Maar:
Bovenste foto is de deurkant, de 2de foto is de blinde kant. Daarom lijkt `t alsof de stroomafnemer op 2 verschillende plekken is ingetekend. (zie positie neus)
En op het schaalmodel is hij op de trekker, (heet ie zo?) maar dan meer naar achteren, geplaatst. (Zie wederom positie neus)

MikeV | 29-11-2018
Alleen lijkt de stroomafnemer een probleem.
Op bovenstaande foto`s is hij al op 2 verschillende plekken ingetekend en op het schaalmodel is hij zelfs op de achterwagen geplaatst.

MikeV | 29-11-2018
De gelede PCC bestaat echt: op lijn 7 (koersbord `Plein`)

https://www.flickr.com/photos/112760783@N05/14503941117/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/112760783@N05/14503741008/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/112760783@N05/14503705540/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/112760783@N05/14667370696/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/112760783@N05/14503738058/in/photostream/

c. campagne | 29-11-2018
@ Fred(je). Ander detail van de 1197-1200, ze stonden met deze draaistellen "hoger" op hun poten dan de overige 1100-en.
Doetinchem, 29-11-2018.

Fred(je) | 29-11-2018
Joost; idd 1197 t/m 1200 ze hadden links naast bestuurdersstoel
een handremhandel zitten(zoals in een auto )

joost | 28-11-2018
@Haagse_Meester | 10-9-2013

Het enige - voor zover - mij bekend van Dwag in relatie tot HTM waren de TW6000-en van Dwag en de motordraaistellen van tenminste vier 1100-en (waarschijnlijk de 1197 t/m 1200) die waren uitgerust met Dwag draaistellen met een enkele centraal opgehangen 100kW motor. Alle andere PCC`s hadden de 2x40,5kW motoren met tramophanging op de aangedreven assen. Ik weet niet/denk niet dat deze draaistellen het tot het eind van de exploitatie van die wagens heeft uitgehouden. De wagens met deze motoren hadden ook een andere koningspen.

joost | 28-11-2018
@Hans (Zoef). Correct. Revolutionair was deze wijze van bakoplegging niet. NZH-serie 600 hadden deze ook. Bij treinstel 252 (Mat 36, in dienst 1938)van de NS zie je dat ook.
De ingenieur/constructeur van de Franse TGV had vanwege de (zeer) hoge snelheden die konden worden gehaald (574.8 km/h) als record, zijn TGV met Jacobsdraaistellen uitgerust. Deze oplegging geeft een veel hogere stabiliteit en houdt de bakken beter aan elkaar bij evt. ontsporingen dan bakken met draaistellen aan de kopeinden.
Op papier ziet deze gelede PCC er toch best aardig uit.

Hans (Zoef) | 27-11-2018
dat 3e draaistel onder de geleding is een zg. jacobs draaistel. Het heeft voordelen, omdat alle delen van de wagen elkaars bewegingen exact volgen en daardoor stabieler zijn vooral bij hogere snelheden. In feite zijn de Avenio en de Citadis 3 gekoppelde 4 assige wagens en de Avenio uit 4 tweeassige wagens. Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels over de stabiliteit, maar dat is mij meegevallen.

gjk | 26-11-2018
Het middelste onderstel is in ieder geval wel op de juiste plek geplaatst, in tegenstelling tot de rampenrail en de gedrochtige avenio.

MikeV | 26-11-2018
Helaas nooit op de openbare weg in Den Haag gekomen ... zelfs niet als proefmodel

Wim van Es | 15-9-2013
Zojuist is de door Peter | 9-9-2013 genoemde tekening uit Wiel bijgeplaatst. Met dank aan Henk van Kan voor het insturen.

Van Gaart | 13-9-2013
De herkomst van de foto is Eduard Bouwman. Het zal mij niet verwonderen als de maker Hans Offerman is. Hij kwam in die tijd veel bij de HTM over de vloer en Eduard heeft toen ook een tijdje een gedeelte van Hans zijn negatieven te leen gehad. Beide heren hadden in die tijd veel contact. In 1963 ben ik Nijmegen gaan wonen en is het contact tussen Eduard en mij weer hersteld. Daarna heb ik deze foto gekregen.
Ik vermoed dus dat het een repro is van een orgininele HTM tekening.

Kees Bontje | 10-9-2013
De tekening uit de collectie van Piet van Gaart vertoont grote gelijkenis met een oudere tekening uit het tekeningenarchief van de HTM, daterend van 1955. Die tekening is gepubliceerd in Haagse Tramhistorie nummer 47 van februari 1999 (pagina 4). Ondanks een oproep in dit blad om meer informatie heeft de redactie van Haagse Tramhistorie niet meer gegevens over dit ontwerp van een gelede PCC ontvangen.

Jeroen van Loon | 10-9-2013
het is zeker niet mogelijk, in verband met rechthebbende, om scans van andere tekeningen/foto`s te laten zien?

wel een hele mooie tekening en als iemand dit kan photoshoppen, dan wil ik dat wel zien

Ad Fontes | 10-9-2013
De eerste gelede PCC was de Brusselse 7500 "Caroline" uit 1962, met een niet-aangedreven middendraaistel. Van dat model werden er in 1968 voor St Etienne nog vijf gebouwd.

Koos van der Kolk | 10-9-2013
In het boek Haagse Trams van Johan Blok staan in de pagina`s 134-137 onder het kopje Niet gebouwd materieel voorbeelden van gelede trams, die het niet hebben gehaald. Onder meer een beschrijving en tekening van een enkelgelede PCC-car in de serie 2001-2028, waarvan de bestelling in 1969 is overwogen.

Aad | 10-9-2013
Voor zover ik het kan ontcijferen (het is helaas niet zo`n beste kwaliteit) is het inderdaad de door jouw genoemde GTL-6.

Joop Jansen | 10-9-2013
@ Aad : in het Dossier GTL-8 staat dat de GTK met korte bakken voor het krappere Amsterdamse profiel was, en die tekening in het Sneltram-boek van Kaper betreffende Den Haag is dan de voor CCTM bedoelde enkel-gelede GTL-6 van 23,2 meter met 8+8 meter hartafstand voor de trucks die niet door het ministerie V&W werd aanvaard ?

Aad | 10-9-2013
@Voogd, klopt. Dat was de GTK (gelede tram kort). Ik heb hier nog een scan van.

Voogd | 10-9-2013
In het boek Moderne Sneltrams - ik heb het niet meer - heeft ooit een enkelgeleed tram(ontwerp) voor Den Haag gestaan die erg veel leek op een GTL zonder middenbak. Boek was geschreven door Ing. Kaper.
http://188.200.161.117/gsdb/collect/biblioth/index/assoc/D7126.dir/Ta-100.018.a.jpg

Haagse_Meester | 10-9-2013
@tokke: nee, de Dwag produkten hebben geen enkele verwantschap met de Haagse tram, afgezien v/d spoorbreedte in sommige gevallen (veel gelede wagens reden op meterspoor) Dit Duitse produkt had dan ook een hele andere sturing dan de Amerikaanse PCC accelerator. Overigens zijn juist deze gelede Dwag`s de redding van veel Duitse trambedrijven geweest en hebben daardoor een iconische status gekregen, net als de PCC`s. In de Duitse literatuur is redelijk wat te vinden over dit onderwerp, als je meer wilt weten. Wel ff je Duits oppoetsen Naast de "orginele" wagens had de RET ook nog een serie van Werkspoor. Er waren wel verschillen, maar die mag je zelf ff opzoeken ;-P

Joop Jansen | 10-9-2013
Het lijkt wel op een indertijd gefotoshopte 1100-serie tekening uit De Ingenieur, maar er is bijvoorbeeld geen lijnnummer-flimkast aan de voorzijkant te zien, er kunnen alleen loopdraaistellen onder de geleding zitten, want er is onvoldoende plaats voor 2 acceleratoren omdat dan 6,7 meter hartafstand tussen de trucks getekend moet zijn zoals bij de Brusselse enkelgelede wagens, die al minstens 21 meter lengte hebben. De trams met 3 motortrucks zijn betreffende de schakeling door ACEC in Charleroi begin zeventiger jaren ontwikkeld, en BN (in Brugge) kon toen ook met een koningpen onder de geleding uitkomen.

tokke | 10-9-2013
Ik vond deze...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamse_Dwag-trams

Rotterdamse trams altijd wel iets van de Haagse PCCs weghebben. Is er geen verband?

Peter | 9-9-2013
In Wiel uit 1969 staat een soortgelijke tekening, waarbij de pantograaf vlakbij de geleding staat. In die tijd schijnt de aanschaf van dergelijke wagens ook overwogen te zijn. Die tekening is overgenomen in het boek `Haagse trams van Johan Blok uit 1993.
Verder heeft er ooit een compositiefoto van een tot gelede PCC verbouwde 1300-2100 gestaan in de toenmalige huis-aan-huis krant `Nieuwsblad Nu`. Moet ongeveer in 1979 zijn geweest. Kent iemand die foto nog?

ruud | 9-9-2013
Zie op de tekening toch echt een plek voor de conducteur...daar was wel aan gedacht.....jammer dat dat niet is doorgevoerd in de gtl. Als je nu ziet hoe de wagens er uitzien van binnen,snap je pas wat een varkens er vervoerd worden. Met een conducteur zou dat er heel anders uitzien.

Museummedewerker | 9-9-2013
1: In 1958 was HTM druk bezig de conducteur definitief "uit te rangeren". In deze enkelgelede tram zou de bestuurder zo`n 150 reizigers moeten kunnen meenemen. Zonder conducteur en zonder stempelautomaat zou dat betekenen dat de tram lang zou moeten halteren, met vertraging tot gevolg.
2: De pantograaf voorop zou een aanpassing van de bovenleiding noodzakelijk maken. Die was bij elektrische wissels nu juist ingesteld op de pantograaf achterop (ook bij treinschakeling). Bij deze tram zou de pantograaf dus boven de geleding moeten komen en dat is niet erg handig.
3: De PCC-schakeling voor zes motoren was nog niet uitgevonden. deze tram voortbewegen met vier motoren zou hem weer `traag` maken in vergelijking met de serie 1100.
4: Zou de HTM-afdeling Vervoersontwikkeling er brood in hebben gezien ?

En ten slotte: Belgi kent de zes-assige PCC wel degelijk.

erven sleeboom | 9-9-2013
Richard Velthuysen | 9-9-2013
"gevonden heeft ? " moet "gevonden hebben ? "zijn .


Lijkt me geen verbetering.

Wie weet er meer van deze plannen en waarom dit geen doorgang gevonden heeft ?

Amsterdam en Rotterdam schaften zich in deze tijd gelede trams aan en voor Den Haag kon dat ook een aantrekkelijke optie zijn.
Redenen waarom dit geen doorgang gevonden heb :
a.
het rijden met vierassige eenheden die gekoppeld konden worden, werd flexibeler geacht. De grootte van de tram kon eenvoudig worden aangepast aan de behoefte.
b.
het was toen nog niet mogelijk om een PCC-car te bouwen met een derde motordraaistel onder de geleding. Pas omstreeks 1970 vond La Brugeoise na veel geknutsel een manier van schakelen die dit mogelijk maakte (bij de zesassige series 7500/7700, nu 7700/7800 van Brussel). Een van de aantrekkelijkste aspecten van de PCC-car (het snelle optrekken) dat men bij de serie 1000 zo had leren waarderen, zou deels verloren gaan als niet alle assen konden worden aangedreven.

Ik geloof dat dit ontwerp (op het moment dat er net een megaserie van 100 PCC`s werd afgeleverd) meer een gedachtenexperiment was dan dat de HTM echt van plan was geleed materieel te bestellen.

Richard Velthuysen | 9-9-2013
"gevonden heeft ? " moet "gevonden hebben ? "zijn .

Richard Velthuysen | 9-9-2013
Nooit geweten , dat deze variant op tekening bestaan heeft . Wie weet er meer van deze plannen en waarom dit geen doorgang gevonden heeft ?

Wel weet ik dat er plannen zijn geweest om de combinatie 1300/2100 gelede te maken. . Dit mede vanwege de criminaliteit in de volgwagen en het betere zicht van de bestuurder door de hele tram heen.

Wat mij ook op valt is dat deze gelede PCC `s met scharfenberg `s . ontworpen waren . Je had dan gekoppeld langere PCC-combinatie `s gehad dan 2 enkele PCC `s

adje | 9-9-2013
Hadden ze met de 2100 moeten doen.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    5138


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 15 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!